Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22. En sellie ha kom gu bedrueft, en ha begin, elk een van sender, for seg na hem: Heere, da mie die bin?

23. Maer hem ha antwoordt, en ha seg: die dip mit sie Hand mit mie na binne die Skettel, hem sal verraedt mie.

24. Die Mens sie Soon loop wel heen, glik als diekaskriev van hem; maer wee die Mens, die verraedt die Mens sie Soon! die ha wees beeter voor die selve Mens, als hem noit ha ka wees gebooren.

25. Soo Judas, die ha verraedt hem ha antwoordt, en ha seg: da mie die bin, Rabbi! en Jesus ha seg na hem: ju seg die.

26. IV.) Maer dietit sellie ha jeet, Jesus ha neem die Brood, ha dank die, en ha brek die, en ha giev die na sie Disciplen, en ha seg: neem jeet; die bin mie Likam.

27. En hem ha neem die Beeker, en ha dank, en ha giev die na sender, en ha seg: drink almael van die:

28. Want deese bin mie Blud, van die nyw Testament, die wordt gestort voor veeletot Vergeving van die Sonden.

29. Maer mie seg na jender, dat mie van nu af no sal drink meer, van wat gruej na die Wien-Rank, tee na die Dag, mie sal drink die nyw mit

jender na binne die Rik van mie Vaeder.

30. V.) En dietit sellie ha ka sing die Lof-Sang, sellie ha loop yt na die Oliefberg.

31. Soo Jesus ha seg na sender: Na deese Nagt jellie almael sal erger jender na mie; want die ka skriev: mie 'sal slaeg die Herder, en die Skaepen van die kydde sal strooj.

32. Maer waneer mie ka hoppo, mie wil loop voor jender na Galilea.

33. Maer Petrus ha antwoordt en ha seg na hem: maskee sellie almael ookal ha sal erger sender na ju, dog mie no sal erger mie levendag.

34. Jesus ha seg na hem: waerwaer mie seg na ju, dat eer die Haen kraej na deese Donker, ju sal verlooken mie driemael.

35. Petrus ha seg na hem: maskee mie ook ha mut sterv mit ju, dog mie no wil verlooken ju. Almael die ander Disciplen ha seg soo ookal.

36. VI.) Soo Jesus ha kom mit sender na een Hoffie, die hiet Gethsemane, en ha seg na die Disciplen: sit hiesoo, tee mie loop daesoo, en bid.

37. En hem ha neem Petrus en die twee Soons van Zebbedeus na sie, en ha begin for kom bedrueft, en ha beev.

38. Soo hem ha seg na sen-

Sluiten