Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der: mie Siel bin gu bedrueft tee die Dood; bliev hiesoo, en waek mit mie.

39. En hem ha loop beetje verder, ha val neer na sie Angesigt, en ha bid, en ha seg: mie Vaeder! als die bin mooglig,

lastaen deese Skael loop wej van mie! dog niet als mie wil, maer als ju wil.

40. En hem ha kom na sie Disciplen, en ha vind sender na Slaep, en ha seg na Petrus: jellie no kan for waek een Yer mit mie dan?

41. Waek, en bid, dat jellie no val na binne Versuking; die Geest bin wel gewillig, maer die Vleis bin swak.

42. Andermael hem ha loop heen weeran, ha bid, en ha seg: mie Vaeder! die no bin mooglig, dat deese Skael kan loop wej van mie, sonder mie

mut drink die, soo ju Wil geskiedt!

43. En hem ha kom, en ha vindt sender na Slaep weeran; want sender Oogen ha wees vol van Slaep.

44. En hem ha lastaen sender, en ha loop weeran, en ha bid die derdemael, en ha seg die selve Woorden.

45. VII.) Soo hem ha kom na sie Disciplen, en ha seg na sender: Ak! jellie wil slaep, en ryst nu? kik, die Yer ka kom, dat die Mens sie Soon

sal wordt geleevert na die Han¬

den van Sondars.

46. Hoppo, lastaen ons loop; kik, hem bin diestebie, die verraedt mie.

47. En ditit hem ha praet nogal, kik, Judas, een van die Tvvaelf, ha kom, en een groot Skaer mit hem mit Sweerden, en Stokken van die Iloog-Priesters, en een van die Oudste van die Volk.

48. En die Verraeder ha ka giev na sender een Teeken,en ha ka seg: die, mie sal kis, da hem die bin; vang hem.

49. En anstonds hem ha loop na Jesus, en ha seg: miegruet ju, Rabbi! en ha kis hem.

50. Maer Jesus ha seg na hem: mie Vriend! watmaek ju ka kom? soo sellie ha kom, en ha due sender Handen na Jesus, en ha vang hem.

51. VIII.) En kik een van sender, die ha wees mit Jesus, ha rek yt sie Hand, en ha trek

yt sie Sweerd; en ha slag die Knegt van dia Hoog-Priester, en ha kap af sie een Oor.

52. Soo Jesus ha seg na hem: steek ju Sweerd na sie Pleek; want die neem die Sweerd, zal vergaen door die Sweerd.

53. Of ju denk, dat mie 110 ha kan bid mie Vaeder, dat hem stier mie meer als tvvaelf

Legionen Englen?

54. Husoo die Skrift sal kom

Sluiten