Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sal kom vervylt: sellie ha partie mie Kleer onder sender, en ha gooj Lot over mie Kleed.

36. En sellie ha sit daesoo, en ha bewaer hem.

37. En sellie ha set over sie Kop die Reeden van sie Dood, geskreven: deese bin Jesus die Kooning van die Jooden.

38. En sellie ha krusig mil hem twee Moordenars, een na sie regter, en een na sie slinker Hand.

39. VII.) Maer sellie, die ha passeer, ha laster hem, en ha skyd sender Kop, en ha seg:

40. Ju die kan brek af die Tempel, en bow die weeran na drie Dagen, help ju self; als ju bin Godt sieSoon, soo kom af van die Krus.

41. Die Hoog-Priesters, en die Skriftgeleerden, en die Oudste ha spot hem soo ookal, en ha seg:

42. Hem ha help ander, en hem no kan help sie selv; als hem bin die Kooning van Israël, dan hem klem af van die Krus, soo ons sal gloov hem.

43. Hem ka betrou na Godt, hem verlos hem nu, als hem wil hem; want hem ka seg: mie bin Godt sie Soon.

44. Die Moordenars, die ha ka krusig mit hem, ha verwiet hem die ookal.

45. VIII.) Maer van die sesde Yer af een groot Dysterniis ha

kom over die heel Land tee na die negende Yer.

46. En na die negende Yer Jesus ha ruep mit een groot Stem: Eli! Eli! Lama Sabachtani? die bin: mie Godt! mie Godt! waeromjukaverlaetmie?

47. Maer som, die ha staen daesoo, dietit sellie ha ka hoor dat, sellie ha seg: hem ruep Elias.

48. En anstonds een van sender ha loop, ha neem een Sponsje, en ha vyl die mit Asien, en ha steek die na een Ried, en ha giev na hem for Drink.

49. Maer die ander, sellie ha seg: how op! lastaen ons kik, als Elias sal kom en help hem.

50. Maer Jesus ha ruep eenmael weeran heel hart, en ha giev sie Geest op.

51. En kik die Voorhangsel van die Tempel ha skeer na twee, van bobo tee na molee, en die Aerde ha beev, en die Klippen ha split;

52. En die Graven ha kom open, en veele Likamen van die Heiligen, die ha ka slaep, ha hoppo:

53. En sellie ha loop yt van die Graven aster sie Opstandinge, en ha kom na binne die heilig Stad, en ha verskien voor veele.

54. Maer die Hoofdman, en

sellie, die ha wees mit hem,

en ha bewaer Jesus, dietit

Sluiten