Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sellie ha ka kik die Aerbeeving, en al wat ha geskiedt, sellie ha verskrik gu, en ha seg: waerwaer, deese ha wees Godt sie Soon.

55. IX.) En veele Vrowen ha wees daesoo, die ha kik tu van verre, sellie, die ha ka volg Jesus van Galilea, en ha ka dien hem:

56. Tyssen sender ha wees Maria Magdalena, en Maria, die Muder van Jacobus en Joses, en die Muder van Zebedeus sie Kinders.

57. Maer na Avond een riek Man van Arimathea, mit Naem Joseph, ha kom, hem ha wees een Discipel van Jesus ookal.

58. Hem ha loop na Pilatus en ha bid hem voor die Likani van Jesus; Soo Pilatus ha belast for giev die na hem.

59. En Jesus ') ha neem die Likam, en ha rol die na een

skoon Linne-Duk:

60. En ha leg die na binne sie eigen nyw Graf, die hem ha ka lastaen kap yt na een Klip; en hem ha rol een groot Steen voor die Door van die

Graf, en ha loop wej van daesoo.

61. En Maria Magdalena en die ander Maria ha wees daesoo, die ha set sender tegen over die Graf.

62. X.) Maer die ander Dag, die volg aster die Ryst-Dag, die Hoog-Priesters en Phariseewen ha kom malkander na Pilatus.

63. En ha seg: Heer, ons denk op, dat deese Bedrieger ka seg, dietit hem ha leev nogal; aster drie Dagen mie sal staen op weeran.

64. Daerom giev Order, dat sellie bewaer die Graf fpp na

die derde Dag; dat sie Disciplen no sal kom bie Nagt, en steel hem, en seg na die Volk: Hem ka staen op weeran van die Dooje; en die leste Bedrieg sal wees meer erg dan die eerste.

65. Pilatus ha seg na sender: daer jellie hab die Wagt, loop an bewaer die, als jellie weet.

66. Maer sellie ha loop heen, en ha bewaer die Graf mit die Wagters, en ha versegel die Steen.

') Drukfout voor Joseph.

Sluiten