Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een vreemd Land, en ha spandeer al sie gut daesoo door een liderlig Leven.

14. Dietit nu hem ha ka verteer almael sie gut, een groot Honger Tid ha kom na die heel Land; en hem ha begin for lie Gebrek.

15. En hem ha loop heen, en ha how sie na een Borgerman daer na Land; hem ha stier hem na sie Akker, for pas op sie Verkens.

16. En hem ha begeer for vol sie Bik mit die dik Draf, die die Varkens ha jeet; en niet een Volk ha giev hem van die.

17. Soo hem ha kom na sie selv, en ha seg: huveel Hierlingen mie Vaeder hab, die hab Overvlud van Brood? en mie doot van Honger.

18. Mie sal hoppo, en loop na mie Vaeder, en sal seg na hem: Vaeder! mie ka sondig tegen die Hemel, en voor ju.

19. En mie no bin waerdig, dat ju asteran sal nuem mie ju Soon; maek mie als een van ju Hierlingen.

20. En hem ha hoppo, en ha kom na sie Vaeder. Maer dietit hem ha wees verwej van daesoo nogal, sie Vaeder ha kik hem, en ha jammer hem gu, en ha kurrie, en ha vas hem ront sie Hals, en ha kis hem;

21. Maer die Soon ha seg

hem: Vaeder! mie ka sondig tegen die Hemel, en voor ju, en mie no meer bin waerdig asteran for wordt genaemt ju Soon.

22. Maer die Vaeder ha seg na die Knegten: bring die beste Kleed hiesoo, en due hem die an, en set een Ring na sie Hand, en due Skuen na sie Vutten;

23. En bring die vet Kalfie, en slagt die, en lastaen ons jeet, en wees blie:

24. Diemaek deese mie Soon ha wees doot, en ka kom levendig weeran, hem ha ka verloor, en mie ka vind hem. En sellie ha begin for wees vroolig.

25. Maer die oudste Soon ha wees op die Veld: en dietit hem ha kom, en ha kom diestebie, hem ha hoor die Sang en Dans.

26. En hem ha ruep een van die Knegten, en ha vraeghem, wat die ha wees?

27. Maer hem ha seg na hem: ju Bruder ka kom, en ju Vaeder ka slagt die vet Kalfie, voordiemaek hem ka krieg hem gesond weeran.

28. Soo hem ha kom qwaed, en no ha wil loop na binne; soo sie Vaeder ha loop yt, en ha bid hem.

29. Maer hem ha antwoordt, en ha seg na die Vaeder: kik,

Sluiten