Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soo veel Jaeren mie dien ju, en no ka wees ongehoorsam levendag, en ju no ka giev mie een Bok selv, for wees vroolig mit mie Vrienden.

30. Maer nu deese ju Soon ka kom, die ka spandeer almael gut mit die Hueren, ju ka slagt een vet Kalfie voor hem.

31. Maer hem ha seg na hem: Mie Soon! ju ka wees altit bie mie, en al wat mie hab, bin van ju.

32. Maer ju sal wees vroolig en gu blie, diemaek deese ju Bruder ha wees doot, en ka kom levendig weeran, en ha ka verloor, maer ka vind nu weeran.

E. Teksten ontleend aan de vertaling van het Nieuwe Testament door de Herrnhutters (N. T. H.).

DIE EVANGELIUM VAN MATTHEUS.

DIE 13 CAPITEL.

Vs. 1—58.

Na dieselvde Dag Jesus a die Pad, en die Vogels akom,

loop ut van die Hoes, en en a jeet die op.

a set neer na Sie van die See. 5. Som a vall na die Steen-

2. En moeschi Volk a kom Grond, maar die no a hab veel malkander na Em, soo dat Em Aarde; en a kom gauw op, a stap nabinne een Skip, en voordaarom, dat die no a hab a set; en allemaal Volk a staan Diepte van Aarde.

na die Wal. 6. Maar toen die Son a kom

3. En Em a spreek na sender op, soo die a bran, en derwil veel en meenig Dingen door die no a hab Wolter, soo die Gliknissen, en a see: Kik, een a droog wee.

Saayer a loop ut vor saay. 7. Som a vall tuschen die

4. En toen Em a saay, da Doornen; en die Doornen a som (van die Saad) a vall na groey op, en a verstik die.

Sluiten