Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8. Som a vall na een goeje Grond, en a breng Vrucht, som hondertvoudig, som sestigvoudig, en som dertigvoudig.

9. Wie hab Ooren voor hoor, die hoor.

10. En die Jungers a kom na Em, en a see: Voorwaarom Joe spreek door Gliknissen na sender?

11. Em a antwoord, en a see: Na jender die ben gegeven vor weet die Verborgenheid van die Koningrik van die Hemel; maar na deese die no ben gegeven.

12. Want wie hab, na em word gegeven, dat em hab in Overvloet; maar wie no hab, van em word genomen ookal, wat em hab.

13. Voordaarom mi spreek na sender door Gliknissen; want met Oogen, die kik, sender no kik, en met Ooren, die hoor, sender no hoor: want sender no verstaan die.

14. En na sender wordt vervoellt die Propheceying van Jesaias, die see: Met die Ooren jender sal hoor, en no verstaen die, en met Oogen, die kik, jender sal kik, en no vass die.

15. Want die Hert van deese Volk ben verstokt, en met die Ooren sender hoor swaarlik, en sender slot sender Oogen toe, dat sender no kik met

die Oogen, en no hoor met die Ooren, en no verstaan met die Hert, soo dat sender no bekeer, dat mi kan help sender.

16. Maar salig ben jender Oogen, dat sender kik, en jender Ooren, dat sender hoar.

17. Voorwaar mi see na jender: Veel Propheeten en Rechtveerdigen ka begeer vor kik, wat jender kik, en no ka kik die, en vor hoor, wat jender hoor, en no ka hoor die.

18. Soo jender hoor noe deese Glikniss van die Saaver.

19. Als iemand hoor die Woord van die Koningrik, en em no verstaan die, soo die Quaaje kom, en roov die wee wat ben gesaayt nabinne si Hert; en deese ben em, die ben gesaayt na die Pad.

20. Maar waar die ben gesaayt na die Steen-Grond, die ben em, die hoor die Woord, en neem die op aanstonds met Bliskap.

21. Doch em no hab Wolter nabinne em selv, maar em draai glik as die Weer; wanneer Droefnis en Vervolging ris op om die will van die Woord, dan em erger si selv aanstonds.

22. En waar die ben gesaayt na onder die Doornen, die ben em, die hoor die Woord, maar die Sorg van deese Werld,

Sluiten