Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soo bemerk noe die Teeken recht, Na Beest-Kanoe, na Doekje slecht, Da jend'r sal vind die Kindje kleen, Die onderhou allgaar alleen.

Voor die ons sal wees moeschi bli,

Loop met Beest-Wachman sen na die, En kik, wat God ka gie ons daar, Si Soon na ons Em ka vereer.

Kik fraai, mi Hert! wat groot Goed noe Joe vind nabin die Beest-Kanoe!

Van wie die mooje Kindje ben?

Em ben die lievste Jesus kleen.

Wees welkom, Joe, ons duurbaar Vriend! Joe no veracht ons sondig Kind,

Vor kom na Elend na ons hie,

Hoesoo ons sal see Dank voor die?

O Heer en Maak'r van goed allgaar!

Heel pover Joe ka kom, waarwaar, Dat Joe lee na die droog Gras noe, Van die Boerrik ka jeet, met Koei.

O mi lievst Jesus-Kindje kleen!

Maak Joe selv na mi Hert nabin Een Bedd, vor rust heel soet en socht, Dat Joe nooit kom ut mi Gedacht.

IN0, löl.

Wenn ich des Morgens friih errvach.

Wanneer mi vroe-vroe met Lamier, Kik, dat mi ben 11a Werld noch hier, Soo sal mi eerst Gedacht wees die: Dat Jesus Christ ka koop mi vri.

Sluiten