Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gekomen (van Sp. caraba, zeeschip). Een verkorte vorm is cabé.

cassier rentmeester, N. T. D. Mth. 20, 8.

cocro krokodil, T. P. blz. 135.

collecte inzameling, N. T. 1 Cor. 16, 1.

companie gezelschap, N. T. H. Handl. 19, 29.

condisje voorwaarde, T. P. blz. 133.

confereer overleggen, N. T. H. Handl. 4, 15.

confirmasje bevestiging, Ev. Leerb. blz. 23.

confus verward, N. T. H. Handl. 19, 32.

consciensje geweten, T. P. blz. 133.

consenteer toestemmen, N. T. D. Luc. 23, 51.

continueer doorgaan, N. T. H. Joh. 8, 7.

contrapart tegenpartij, N. T. D. Luc. 18, 3.

eousin neef, N. T. H. Luc. 1, 36; N. T. D. Coloss. 4, 10.

curagie moed, N. T. H. Mrcs. 15, 43.

D

Da betekenis zie blz. 111 en §70; Nederl. daar, doch vgl. Schuchardt,

Kreol. Stud. IX, blz. 190.

dagbreek dageraad, N. T. Handl. 20, 11. Ook Afrikaans (Eng.

daybrtak?).

dam vijver, N. T. D. Joh. 9, 7 ; de Duitsers hebben waterpan. Beide woorden in deze betekenis ook Afrikaans. Ook in 't Deens is dam vijver.

debiteer schuldenaar, N. T. D. Luc. 16, 5.

defendeer verdedigen, N. T. H. Handl. 7, 24.

delibereer beraadslagen, N. T. D. Hand. 4, 15.

destroi vernielen, T. P. blz. 138 (Eng. to destroy).

dief stelen, N. T. H. Eph. 4, 28.

diefman dief, N. T. H. Mth. 6, 20.

dienlig heilzaam, N. T. D. Mth, 11, 30.

dig graven, N. T. H. Mth. 21, 33.

dink op aan iets denken, op iets letten, N. T. Philipp. 1, 3.

dinner middagmaal, T. P. blz. 138 (Eng. dimter).

dip indopen, N. T. D. Mth. 26, 23 (Eng. to dtp). De Duitsers schrijven

Sluiten