Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dup vermoedelik omdat zij het voor de korrekte vorm hielden (vgl- § 15).

disput redetwist, N. T. H. Joh. 6, 52.

Dissendag Dinsdag, G. D. blz. 25, G. H. blz. 53.

divers verschillend, N. T. H. Mth. 13, 47.

donker nacht, N. T. D. Luc. 5, 5; donkerwerk nachtwerk Oldendorp blz. 382.

donner donderen, N. T. Joh. 12, 29 (Germanisme?).

draeg brengen, N. T. D. Joh. 6, 44 (Deens droge). Het woord komt echter ook in de T. P. (blz. 138) voor; indien het van oorsprong een Damsme is, dan moet het toch burgerrecht hebben gekregen, draej veranderen in, zich bekeren, N. T. D. Mth. 4, 3; G. H. blz. 23. Invloed van Eng. to turn schijnt onwaarschijnlik, want in 't Negerengels staat drai naast tron, met verschil van betekenis, en in 't Negerfrans is tornê worden; ik neem dus onafhankelike ontwikkeling aan.

due toe (aanmoediging), G. D. blz. 54, 56.

dum, dom stom, zonder spraak, N. T. D. Mth. 9, 32; 12, 22 (Eng. dumb?). De Duitsers hebben overal stom.

E

echte huwelik, N. T. H. Mth. 5, 27.

echtebreekerie echtbreuk, N. T. H. Mth. 15, 19.

edukasje opvoeding, Ev. Leerb blz. 62.

eenmoedig eendrachtig, N. T. Handl. 4, 24 (Germanisme?).

ekke man niemand, T. P. blz. 135 (Deens ikke mand, vgl. hoer mand, ikke nogen en niet een man). Deze opvatting steunt op de vertaling van Pontoppidan.

erfe erfgenaam, N. T. H. Mth. 21, 38.

erkennen bekennen (cognoscere, coire), N. T. II. Mth. 1 25. escapeer ontkomen, N. T. Mth. 23, 33.

estime achting, N. T. D. Handl. 19, 27.

estimeer achten, N. T. Handl. 5, 34.

excellent uitstekend, N. T. H. Luc. 21, 5.

except behalve, N. T. Handl. 8, 1.

excuseer verontschuldigen, N. T. Luc. 14, 18.

expedieer verzenden, N. T. H. Handl. 15, 30.

Sluiten