Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

report (van een goed), naam, reputatie, N. T. D. Philipp. 4, 8. Het oorspronk. heeft „hvilkesomhelst der tales vel om" (Eng. report).

resolveer besluiten, N. T. H. Joh. 9, 22,

respecteer eerbiedigen, N. T. H. Mth. 21, 37.

revangeer wreken, N. T. H. 2 Cor. 10, 6.

revansehie wraak, N. T. H. Handl. 28, 4.

risiko gevaar, Ps. 92, (loop), kans lopen, N. T. Handl. 19, 27. roenkertje bij, Ps. blz. 84. Ronken is in 't Vlaams brommen, gonstn; een ronker is een meikever (De Bo), en in 't dialekt van Aardenburg heet een grasmus een yosronker (Onze Volkstaal II, blz. 140).

rond om, ook in samenstellingen, N. T. D. Luc. 15, 20. 't Zelfde

in 't Vlaams, zie De Bo op om.

rusie, rijsje verdeeldheid, N. T. D. Luc. 12, 51.

rup roepen, G. H. blz. 41; noemen, G. H. blz. 39, N. T. D. Mth. 1, 23. Wellicht Anglicisme (to call), doch kan ook Kreoolse voorliefde voor krachtige uitdrukkingen zijn. In 't Afrikaans ken ik deze overgang van betekenis alleen uit een zin van een kleurling (Hoogenhout, blz. 131), en deze mensen kennen in de regel geen Engels. Men verzekert mij dat men in de beschaafde taal voor ons noemen nooit roep zeggen.;

s

Saja vrouwerok, G. D. blz. 77 (Pap. saja, Sp. saya).

sala sla (groente), G. D. blz. 68 (Pap., Sp. salada-, 't Nederl.

salade is een deftig woord).

salveer bewaren, N. T. D. Mth. 16, 25.

satisfacsje voldoening, T. P. blz. 134.

savan, sawaen veld, N. T. H. Luc. 2, 8; G. D. blz. 75 (Amerikaans woord, in Europa via Sp. savana bekend geworden), separeer scheiden, N. T. H. Mth. 13, 49.

set zitten, gaan zitten, N. T. Mth. 13, 1; plaatsen, N. T. D. Luc.

15, 22. Ook in 't Afrikaans komt laatstgenoemde betekenis voor. signet zegel, N. T. H. Rom. 4, 11.

sikryto kliekjes, overblijfsels, G. H. blz. 56. Oorsprong mij onbekend.

sjansee zich aankleden. G. D. blz. 80 (vgl. Fr. changer en Neger.

Sluiten