Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VISIOEN

'k Zie in tic groote stad veel schimmen waren: Ellende, ziekte, armoe, hongersnood, Trawanten van den bleeken koning Dood Met vaal gelaat en losgewaaide haren.

Zij komen stil m'n venster langs en staren — De sluier, die hen dekt is grauw als lood En voor één enkle, die er langzaam vlood Komen weer velen zich geluidloos scharen

De groote stad ligt weerloos in hun macht En waar ze gaan, daar gilt een woeste klacht Of heerscht een dof, wanhopig-somber zwijgen

Van duizenden, die óók God's kindren zijn, Die óók verlangen naar tien vrijen zonneschijn, Wier harten óók naar levensvreugde hijgen.

Sluiten