Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPROOKJESVIJVER (het Witven op den Hondsberg.)

Komen niet hier de witte nimfen samen Als 't frissche mos zijn goudglans heeft verloren? Zoo wij te nacht eens zachtkens .wederkwamen Zouden we niet haar fluisterstemmen hooren ?

Op 't zilver vlak, dat dennen overhuiven Heeft 't slanke riet ten sluier zich geweven, Een vluchtig windje doet het even wuiven En de libellen angstig verder zweven.

In bleeke pracht de waterleliën drijven, Droombloemen, die veel wondre dingen zagen In zomernachten, en nog peinzen blijven Heel stil en lang door vroolijk-lichte dagen.

Kwam daar geen schaduw langs den eik gegleden Hoor! roept geen stem heel oude, vreemde namen Kraakt niet het mos van lichte, vlugge schreden ? Komen niet hier dc witte nimfen samen 1

Sluiten