Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SANCTA CATHERINA

Een luid geroep ging door den stillen nacht: „Ontwaak, ontwaak, de Bruidegom zal komen!" De wijze maagd heeft hare lamp genomen, In smartlijk lijden had zij Hem gewacht.

Verwonnen zijn nu duisternis en dood! De glans der Heiige Woning straalt haar tegen En Engelen, die voor haar blankheid negen Brachten de krone van robijnen rood.

Mijn lieve Heiige, die 'k werd toegewijd, Als lichte sterre blijft Gij altijd schijnen,

Wier vlammend woord te midden van dé pijnen Nog andren voerde tot gerechtigheid.

Sluiten