Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SANCTA CECILIA

De gloed van heiige extase op de wangen

Staart ge verrukt de lichtgestalten na, Die nederwiekten bij de hcmelzangen Van Uwe luit, Sancta Caecilia.

Eén reine klank was heel het aardsche leven, Een echo van de taal der englen Uwe ziel, Als wierookgeur hebt ge God weergegeven De gaaf van 't lied, dat in Uw harte viel.

En bij 't Hosanna van de blanke scharen

Zijt gij opgestegen in het Maagdenkoor, Bij palm en lelie, die ge mocht vergaren Blinkt ook de lauwer alle tijden door.

Sluiten