Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OCTOBER

O de sombre rosse heide, wen de late zonnestralen ansen door de klaterpopels, langs de verre vlakte dwalen-

P ,lirU!ge P duinen- als in 't blauw der najaarsluchten arelblanke wolken zeilen, donzig-witte vogels vluchten;

de sti' verlaten paden, ritslend van de bruine blaren

O de l"' h Va" kindCrS' dk de ^ladde eike,s garen •

wJ 1 '7 tZ°nnig la°hje d°°r den zomer afgedwongen Moe is als t eentonig deuntje, dat ze maanden heeft gezongen

Juichend met den wind, haar makker, die ten dans b,It ~ t Slepend kleed van schuim doet wappren, 'toude forsch!efcd Machtloos worstlend als de lijster die in * Jï* h°°pen!--"

Naa iet vH e U" ^ 80 ™ ^ miJ" vertap Naar het vnje, bl.je bu.ten vol van heldre najaarszangen.

Sluiten