Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WINTERMORGEN

Tegen de stille lucht De stille boomen droomen.

Geen windje maakt gerucht.

Over het vale veld Komt bleeke morgen lichten En zwart tot grauw versmelt;

De vogel, die er drijft Op loome, trage wieken, Van koude lijkt verstijfd;

De regen druppelt zacht; De grijze morgenuren

Zijn doodscher dan de nacht.

Kwam nu in heldren schijn De Ientezonne dagen,

Zou 't mij dan beter zijn ?

Ik mis uw zachten blik En uwe zachte handen Wel ieder oogenblik.

Sluiten