Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KRUISDRAGING

En toen Hij onder 't zware kruis gebogen,

Misvormd, gewond, zijn smartenweg betrad Terwijl het volk, dat Hem bezongen had

Wreedaardig spottend mèt Hem kwam getogen,

Ontmoette Hij op 't smalle, steile pad

Zijn Moeder. En het innig mededoogen, De droeve troost der zachte moederoogen Heeft hem een wijl vol teederheid omvat.

Zijn hooge schoonheid moet zij thans aanschouwen

Verduisterd door der wereld zondeschuld, Wat bitter leed komt hare ziel benauwen;

Hoe wordt het woord van Simeon vervuld,

Nu doodsbedroefd de zaligste der vrouwen t Beschreid gelaat in hare sluier hult.

Sluiten