Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WEN I)M AVOND KOMT

Wen do avond komt dan vliegen mijn gedachten Lijk vogels, wie de kevie werd ontsloten,

Naar stille verte waar haar de uwe wachten;

I e licht de dag van helle zonnestralen,

Te luid de dag met schelle zomerzangen,

Daar viel geen tijd om naar (J heen te dwalen.

Door t koele blauw en parelblank der luchten Gaat straks de nacht, wiens frisch-bedauwde wieken, Mijn zachte, schuwe vogels nimmer duchten;

Ik weet gij wacht de lichte vleugelslagen Die als een koeltje u het hoofd omstreelen;

Stil! dat geen luide woorden ze verjagen.

Stil! door den nacht daar vliegen mijn gedachten Lijk vogels, wie de kevie werd ontsloten,

In wijde verte waar haar de uwe wachten.

4

Sluiten