Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BOOM EX WACHTEN . . .

De boomen wachten in den stillen nacht Naar 't groote wonder, dat zal gaan gebeuren En 't windeke suist al van bloemengeuren Heel zacht.

Eén zonnedag en al de rosse knoppen Worden tot licht en teeder wuivend groen, Zoo zilver zijig weer de elzentoppen Als toen.

Wat zoele regen en de boomgaard vraagt Zijn tooi van blanke perels en robijnen En 't nestje wiegelt weer de donzen kleinen Die 't draagt.

De boomen wachten in de lichte lucht. . . Een korte weelde is een zoet verblijen, Dat als de geur van witte lenteweien Snel vlucht.

Sluiten