Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt genoemd (Hebr. 1 : 3), is de allerpersoonlijkste persoon geweest, die ooit heeft geleefd, daarom — niet desondanks — daarom was Hij ook de gepersonifieerde humaniteit. Hoe strenger wij ons houden aan het beginsel, niemand zoo te gehoorzamen dat wij de waarheid ongehoorzaam worden, des te grooter zal onze bereidvaardigheid blijken te zijn om de waarheid te gehoorzamen ook wanneer zij vierkant tegen eigen opvattingen indruischt, ook wanneer zij door onze tegenstanders tot ons komt. Eigenlijk worden dan alleen zij tegenstanders, die, zeer onchristelijk en zeer onwetenschappelijk, weigeren dit grondbeginsel volledig te aanvaarden en toe te passen. Unus homo, nullus homo. Unus theologus, nullus theologus. In den wasdom onzer persoonlijkheid groeit het verlangen naar samenwerking, het gevoel van behoefte aan gemeenschap, de zin voor solidariteit in ons wetenschappelijk streven. Ik weet niet of het wel juist is het woord individu van „non dividendo" af te leiden, en er zoo de aanwijzing in te vinden van een deel, dat niet van het geheel kan gescheiden worden. Maar dit is toch wel zeker, dat wij eerst „met alle heiligen" in staat zijn te begrijpen — empirisch en theologisch beide — welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is van hetgeen ons in Christus werd geopenbaard.

Ik behoef ten slotte toch ook niet voorbij te zien, dat de beoefening der theologie aan onze Universiteiten een practisch doel beoogt, de opleiding tot bedienaren van het Evangelie in de gemeente. Met een godgeleerde, wien persoonlijk geloofsleven ontbreekt, is niet veel te beginnen, al bezit hij overigens alle mogelijke hoedanigheden, die een mensch noodig heeft om een pak-ezel tot vervoer van geleerden ballast van zich te laten maken. Met een prediker, wien persoonlijk geloofsleven ontbreekt, is nog veel minder te beginnen, ook al verstaat hij voortreffelijk de kunst om

Sluiten