Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door den Gereformeerden Schoolbond te 's-Gravenhage aangezocht, om een paedagogisch onderwerp in zijn vergadering in te leiden, outwierp ik de schets root' bijflQQHtle Bijdrage.

Toen de Afdeeling Amsterdam en Omstreken van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland mij de verterende uitnoodiging deed toekomen, om in haar vergadering over de Aanschouwing in het Onderwijs te spreken, werkte ik mijn schets in een geschreven stuk uit.

Jk hel> geen reden, om het verzoek- af te slaan, dat 0)> mijn Lezing volgde, om deze Bijdrage in brochurevorm uit te geven.

liet vraagstuk, dat ik overwoog, is van zeer groot belang voor onze Scholen met den Bijbel. Vinde daarom mijn u-oord bij ons christenvolk een welwillende ontvangst. En werke het door de genade Gods ten i/oede mee.

Amsterdam, Maart 1002. ('- SIKKEL.

Sluiten