Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongetwijfeld sprekende voorbeelden.

Appelstruikvormen in grasland geplant, vergeleken met open-grond-struikvormen bleven wat lioogte van den struik, den omvang van <U>n struik in volle bladerentooi en omtrek van hoofdstam betrof, gemiddeld niet minder dan 52 % aehter.

Oiikruid-appelstruikvoriiien bleven met betrekking tot dezelfde punten niet minder dan gemiddeld 38 °/u aeliter.

Nieuwe metingen van einde 1899, over 1896, '97, '98 en '99 gedaan op gras-struikvormen, toonden aan:

dat er een verlies was van 44 °/o bij gras-struikvormen j wa^ (,|ajgroone

» , . . , , 45 o/o , onkruid-struikv. j betrof.

dat er een verlies was van 52 °/o „ gras-struikvormen i wat den omvang

van de

, , „ „ , , 38 o/o , onkruid-struikv. ( takken betrof.

dat er een verlies wa9 van 87 °/o , gras-struikvormen j wat het gewieht

van den

» , » , , „ 55 °/o , onkruid-struikv. ( oogst betrof.

dat er een verlies was van 47 °/o „ gras-struikvormen j wat de grootte

van het

„ „ » » , , 42 °/o , onkruid-struikv. { fruit betrof.

Is het mogelijk nog duidelijker aan ie geven welken verderfelijken invloed gras en onkruid hebben om hoornen (in struikrorm).

IVeinig minder leerzaam sijn de resultaten verkregen bij gras- en onkruidkroonboomen.

In dezelfde volgorde als boven was het

bij gras-kroonboomen 25 °/o.

verlies in blad

, onkruid- , 10 o/0.

!bij gras- „ 23 °/o.

, onkruid- , 6 ofa.

verlies in hoogte bij gras- , 13 °/o.

verlies in omvang van de kroon , , ,29 °/o

verlies in , , den stam , , ,26 °/o.

Uit de vorige getallen schijnt te blijken, dat de gras-kroonboomen minder geleden hebben dan de gras-struikvormen.

Wij zeggen ,schijnt" en inderdaad een nauwkeurig onderzoek brengt een zeer eigenaardig feit aan het licht. De vergelijking n 1. van het verschil in gewicht van

Sluiten