Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dr üS 1 hr n a V°°r, 6t eerst vermeide onderzoekingen, door Dr. Barth en Ür. Steghtz gedaan, van de verschillende deelen van ooftbooinen

zoowel van die niet klokhuisvruchten als met steenvruchten, toonden wij met dè

uitvoerige tabellen erbij, in genoemd Leerboek aan, dat als de gemiddelde behoefte

gedrukt ™ 1 ™ in

Stikstof. Phosphorzuur. Kali. Kalk

Appelboom 710 150 730 980

Pereboom 750 210 1090 670

Pruimeboom 700 230 1063 842

Kerseboom 1190 310 1595 2105

klacht JatT:!nen 7 ^ 01>d™'ki^n aan het licht hebben

gebiacht, dat k.ili en de kalk eene groote rol spelen bij 't zoctwordcn en

r,jp..„ ,l.:r vru.hl.,. „ d.t ,1e i,r kali' „oodig heb|,B11 d,"

de klokhuisvruchten en minder kalk.

De jongste onderzoekingen van Truffaut (1902) bevestigen dit voor kali geheel

vnndTt VT,ee" deeJ,door onderzoek van éénjarig hout. Deze onderzoeker vond dat in een kilogram eenjang hout aanwezig was (in grammen)

Appelboom. 1'croboom. Pruimoboom. Kerscboom.

Kali 0,730 0,911 0,579 1,500

Kalk 7,230 4,420 3,270 4,170

Phosphorzuur 0,610 0,280 0,263 0,336

Latere onderzoekingen hebben de noodzakelijkheid van eene goede knliliemt-stiiii; herhaaldelijk bevestigd.

Om enkele voorbeelden aan te halen.

Een onderzoeker heeft proeven genomen met Canada-Rei nette en Witte 1902 van ^ Jange Plramiden en verkreeg van eenen boom in het jaar

Canada-Reinette zonder kali 4200 gr. vrucht, met kali 5060.

Witte Wiutercalville „ „ 2600 „ , 7200.

Van de Peer Olivier de Serres verkreeg men:

ongemest 4 stuks met een gewicht van 350 gr.

zonder kali 8 , „ „ „ , 780 „

uiet kali 16 . , „ , 3040 „

en van eene Beurre' d'Hardenpont:

ongemest 36 stuks met een gewicht van 2990 gr.

zonder kali 78 , , , „ 5720

met kali 81 „ , „ , 9200 .

Sluiten