Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1591. Bemiddeling van den Duitschen

Keizer K. DUGN. 3288

1591- Hulp van FlUPS in den oorlog tegen

Frankrijk K. „ 3289

1591. Legpenning K. „ 3291

1592. Afgeslagen vredeonderhandelingen.

Vz. LAT ET Z. „ 3301

1592. Op het innemen van Steenwijk, Ootmarssum en Koevorden. door prins MAURITS Z. en K. „ 3304

1592. Idem K. „ 3309

1593. Beleg van Geertruidenberg . . K. „ 3324 1593. Inname van Geertruidenberg. . Z. „ 3325 1593. Rekenpenning der Staten van Utrecht,

zonder brug over het kanaal . K. „ 3326 1593- Bekeering van Hendrik IV. . K. „ 3328

1593. Geweldige stormen in dit jaar . Z. „ 3329

1594. Geweigerdevredesonderhandelingen.Z. „ 3335 1594. Opwekking tot waakzaamheid. Kz.

VVL NERE VI RTVS . . . K. „ 3337 1594. Ontzet van Koevorden en vermeesteren van Groningen K. „ 3338

1594. Opnemen van 's lands geldmiddelen.

Z. en K. „ 3343 1594. Treurige staat in Brabant . . K. „ 3344

1594. Rekenpenning K. „ 3348

1595. Verbond van Frankrijk met de Nederlanden K. „ 3360

1595. Geneigdheid der Staten tot den vrede.

Z. en K. „ 3363 1595. Afbreken der vredesonderhandelingen.

Z. en K. „ 3367 1595. Krijgsbedrijven van graaf fuentes in Frankrijk en vertrouwen op God in de Nederlanden K. „ 3371

Sluiten