Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1902. Draagpenning. Ter eere van Chr. R.

de Wet Verz.br.

1902. Idem. Ter eere van K. DE LA REIJ.

Verz. br.

1902. Idem. Herinnering begrafenis van P. S. J. kruger te Pretoria . Hr.

z. j. Idem. Bébé Verz. br.

z. j. Idem. Onze Lieve Vrouwe van

Uden K.

z. j. Idem voor tien jaren trouwen dienst.

Br.

+ 1780. Zilveren koppelplaat van het Engelsche leger.

Afgietsel zegel gouden Bul van 13 56.

III. VROEDSCHAPSPENNINGEN.

1573. Alkmaar. Vroedschapspenning. Z. V.Loon.I. 137 z. j. Leeuwarden. Electie of regeerings-

penning Z. V. v. Loon 650

z. j. Idem Z. „ 651

z. j. Idem Z. „ 652

7.. j. Idem Z. „ 653

IV. HISTORIE-PENNINGEN.

1592. De Staten weigeren vredesonderhandelingen met den Keizer. 53 mM.

Z. verg. V.Loon I 428 1 1697. Vrede van Rijswijk, z.g. Muider-loterijpenning. Vz. links I. L. F. 20 mM. Z. „ IV. 190.2

Sluiten