Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1901. Huwelijk van H. M. de Koningin met Z. K. H. Hertog Hendrik van Mkcklenburg-Schwerin. 25 mM. Br. Gedenkb. 10

1901. Idem. (Plakket) T. „ 24

1901. Idem. 50 cM Br. „ 29

1901. Hulde aan Mr. S. A. Vening Mkinisz, oud-burgemeester van Amsterdam. 60 mM Br.

1902. Ter eere van C. E. Rumphius, beroemd kruidkundige. 30 mM. (Met 't jaartal 1628) Br.

1902. Prijspenning Schietvereeniging Rotterdam. Kz. oningevuld. 30 mM. Z.

1902. Derde eeuwfeest van het verleenen van oktrooi aan de Vereenigde OostIndische Compagnie. 66 mM. . Br.

1903. Plakket Ned.-Belg. Vereeniging van de vrienden der medaille als kunstwerk Br.

1904. De Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer te Alfen aan de leden van het Kon. Ned. Gen. voor Munt-en Penningkunde. 52 mM. Br.

1904. Hulde der Ned.-Belg. Vereeniging aan H. M. de Koningin-Moeder ter herdenking aan Haar 25-jarig verblijf in de Nederlanden. 50 x 41 mM. Br.

1904. De Staten van Noordbrabant aan H. M. de Koningin. Opening der nieuwe Maasmonding. 59 mM. Br.

1904. Hulde aan Mejuffrouw M. G. A. de Man, 25 jaar numismate. . . Br.

1904. Huwelijk van Jhr. Mr. F. BEELAERTS van Blokland en Jonkvr. M. A.

SNOECK. 30 Mei 1905. 28I/2 mM. Br.

Sluiten