Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prinsdom Oranje:

Doublé tournois

Spanje (Republiek) 1868—1870. 1870. Vijf centimos

Koninkrijk Polen:

Grosz, zeer besleten ....

Grootvorstendom L i t h a u e n :

Zygmunt III, August, 1544— 1572. Vier groszi ....

Vorstendom Rumenië:

1873. Een leu

Z u i d-A frikaansche Republiek

1892. Een pond (O. S.)

1892. Een half pond (O. S.). . . .

1892. Vijf shillings

1892. Twee en een halve shillings .

1892. Twee shillings

1892. Een shilling

1892. Zes pence

1892. Drie pence

1892. Een penny

Maastricht: 1579. Noodmunt. Een stuiver .

Straatsburg: 1808. Noodmunt. 10 centimes . . .

Maatschappij van Weldadigheid, Erederiksoord:

Halve cent. Kol. 4.

Sluiten