Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het was alsof liet oude jaar niet wilde heengaan, het was alsof Silvester dit feit, van groot belang voor de Katholieken in ons land, nog eerst wilde zien, want reeds den 30sten December 1906 vergaderden in het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht onder leiding van Mr.W. S. J. van Waterschoot van der Gracht, een 70-tal belangstellenden, die thans definitief besloten tot oprichting op den voet van meer gemelde vereeniging en die, na het vaststellen van de statuten, allen toetraden als lid en aan genoemde voorloopige commissie verzochten als bestuurders te willen optreden met het recht zich volgens de statuten een bepaald aantal leden te assumeeren 0111 aldus daarmee een Raad van Bestuur te vormen.

De jeugdige vereeniging mocht zich verheugen te zijn ontstaan onder de doorluchtige, hooge goedkeuring en sympathie van het Nederlandsche Episcopaat, terwijl het „Staatsblad" No. 56 weldra mede kwam deelen, dat bij Koninklijk Besluit van 16 Februari 1907 No 31, ook de koninklijke goedkeuring was verkregen.

Inmiddels had het besturend comité een aantal heeren geassumeerd tot een Raad van Bestuur als volgt:

Mr. W. S. J. van Waterschoot van der Gracht, Voorzitter, Amsterdam.

Dr. P. M. J. M. E. Woltering, ie Onder-Voorz., 's Hertogenbosch.

Mr. J. P. R. M. de Nerée van Babberich, 2e Onder-Voorz., 'sGravenhage.

Dr. N. P. van Spanje, ie Secretaris, Amsterdam.

Dr. P. W. C. M. Busch, 2e Secretaris, Amsterdam.

Mr. G. A. P. M. van der Aa, 3e Secretaris, Amsterdam.

F. Th. Everard, Algemeen Penningmeester, Singel 397, Amsterdam.

W. J. H. Prinzen fr.zn., Helmond.

Dr. G. W. J. M. van Zinnicq Bergmann, Pastoor, Tilburg.

Dr. A. Smits van Waesberghen, Pastoor, Breda.

P. A. J. M. Spaapen, Lzn., Arts, Rotterdam.

Dr. J. G. M. Mastboom, 's Gravenhage.

Arn. J. A. Gilissen, Rotterdam.

Mr. F. Th. Westerwoudt, Amsterdam.

L. Stolk, Pastoor, Amsterdam.

Mr. J. G. Schölvinck, Amsterdam.

Mr. H. J. van Ogtrop, Amsterdam.

Sluiten