Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schillen voor het eigen land, dan komt men tot een aantal van 50.000, dat telken jare door de ziekte wordt aangegrepen.

Wie zal berekenen daarenboven de finantiëele, de geestelijke en lichamelijke ellende, die hiervan het gevolg moet wezen. Wie begroot de droefenis en rouw in zoovele gezinnen, al die verwoeste levens, die aldoor nog hoop koesterden tot het laatste moment. Die lange, eindelooze rij van sinistre feiten en sombere gebeurtenissen te veel om hier te noemen, treffen niet alleen het hart en schrijnen het gemoed, neen, al het genoemde, elk deel afzonderlijk en alles te samen beteekent verlies, groot verlies voor den geestelijken en materieelen welstand van een volk. Ach, er is zooveel lijden verduurd, zooveel offers zijn er gebracht en dat alles te vergeefs, vooraleer de gevallen gordijn en de stilte in huis het heengaan van den zieke tot de eeuwige rust verraadt. Het berustend Requiescat dooft zielepijn en geeft hartetroost, maar kan nu eenmaal hier niet het geleden verlies herstellen.

Sluiten