Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke van «Ie «Irie is haar man de eerste,

neen, <lat is hij niet, <le tweede .... ook niet. de derde, Heilige Maria. Moeder Gods, en haar lichaam hniveit in snelle rillingen .... dat is hij, dat is hij, haar goede brave Nol, die gestolen heeft om hen te redden, die zich zeiven ten doode heeft gedoemd om hun het leven te geven .... hij is 't; zij weet het zeker, ze voelt het.

Ken zachte wind schommelt plotseling het lijk naar haar toe.

Ze deinst achteruit uitstootend een rauwen kreet; haar boezem hijgt snel op en neer, en de keel gloeit in branderige droogheid.

En weer duwt de wind voort dat bengelend lichaam heen en weer in ongelijke schokken.

't ls of die doode zweeft in de lucht of hij dansend haar telkens nadert en ook telkens weer zich van haar verwijdert.

En die andere lijken, ook met die uit hunne kassen hangende oogen, ook niet die afzichtelijk verwrongen trekken, als lachen zij, schommelen en dansen als zwarte spoken in tien maneschijn, soms tegen elkander stoot end met dotfe bons.

root er, omvangrijker wordt haar angst; die na hun dood nog vroolijk, lustig springende monsters maken haar gek.

Op eens als een daad van zich zelve onbewnsten, wanhopigen moed, grijpt ze den voet van haren man om stil te houden dat lichaam.

Een kille huivering, die over haar heenglijdt, bij die aanraking van den dood.

Sluiten