Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich verspreken, want ze kan niet liegen en 4»» verder... al» ze hooren, dat zij i» 'le vrouw van den ter dood gebrachten Bokkenrijder, dan zullen -zehaar wegjagen. misschien ook met zweepslagen evenals die voerman ... neen, niet wegjagen, gevangen zullen ze haar nemen, omdat zij haar man heeft hegraven, want dat kan toch niet lang verborgen hlljven, dat zal tncli heel spoedig ontdekt worden door de bewoners van ,1e

hoeve. . , ,

Ze moet dus verder, verder tot ze niet meer kan

tot ze dood neervalt en... haar arm kind dan ... ook dood, allebei dood . . . neen alle drie.

Dat zou toch al te wreed zijn. haar kind. haar zoontje. nauwelijks aan 't leven gegeven en nu er weer aan

ontrukt.

Had ze maar een stuk brood, had ze maar een beetje van het eten dat de knechten van dat kasteel hebben overgelaten, kon ze maar enkele uren slapen 111 een warme kamer, dan zou ze haar lieveling weer

kunnen voeden met haar melk.

Zij heeft staan turen naar de zich statig, trotse 1 verheffende torens, waarop de maan haar schijnsel. oe vallen in kronkelende lichtguirlandes; ze staart naar dat kasteel, waarin 't leven zou zijn voor haar en voor

haar kind. .

Zij weifelt. . . neen, neen. zij mag er met heengaan,

't mag niet. . . haar man als een misdadiger ter .lood

gebracht en haar zullen ze opsluiten in 't cachot met

haar wicht. .. neen, duizendmaal neen.

Ze zal zich voortslepen, verder, verder.

Nog enkele schreden... zij kan niet meer, die kleine

Sluiten