Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot op dit oogenblik slechts hartelijke, vleiende verkleinwoordjes toegevoegd en 't wichtje heeft haar begrepen; 't heeft haar aangekeken met z'n lachende glinsteroogjes . . . een naam . . . een naam . . .

„Ja... een naam," bevestigt de drossaard, ,,'t moet

een naam hebben.

„Weet jij er een ?"

„Een voornaam wel... Theodorus... dat heeft een

be teekenis."

„Wat beteekent 't dan?"

„Geschenk van God.'

„Geschenk van God? ja man, dat is een passende naam; 't is ons door God geschonken; 't heeft ons geluk en zegen gebracht," en de brave vrouw in opgewekte zielsverrukking slaat de armen om den hals van haren echtgenoot, terwijl zij hem kust, 't hart vol innige dankbaarheid.

„En nu de andere naam," vraagt zij na korte poos. „Een andere naam ... ja. een andere naam, ik weet

er geen, vrouw.

Ik ook niet." — Enfin, daarover zullen wij nog

eens denken, dat is van latei e zoig.

Jaren zijn sedert dit oogenblik ver\ logen.

Er is veel veranderd in den toestand van het land. Na honderde van terechtstellingen door strop, bijl en rad, na den gewelddadigen dood van Kerkhoffs is de

bende der Bokkenrijders uitgeroeid; de vrede in 1S01

te Luneville gesloten, heeft deze streken weer gebracht in de macht der Franschen en het reeds door

Sluiten