Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe, hoe zal ze echter zijn verblijf ontdekken, aan wien zal ze het kunnen vragen met eenige hoop van te zullen slagen.

Ze moet het buitendien heel gauw weten, want er kan toevallig iemand uit Ubach komen en haar herkennen, haar, de vrouw van den ter dood gebrachten Bokkenrijder; niemand zal dan meer met haar willen spreken; ze zullen haar overal wegjagen en hoe zal ze dan de verblijfplaats van haar kind ooit kunnen ontdekken ?

1 )riftig loopt ze voort, de koortsheete oogen recht vi>or zich uitturend zonder doel.

Op eens vóór haar, niet ver meer verwijderd, een ietwat voorovergebogen, heen en weer schommelende figuur; 't is de bode van het kantoor van bittard, die éénmaal in de week hier komt, om de uit verschillende streken ontvangen en aan Heerlens ingezetenen gerichte brieven te brengen; hij maakt van deze gelegenheid tevens gebruik om de door de dorpelingen geschreven epistels in ontvangst te nemen, die eveneens van uit Sittard naar hunne bestemming moeten gezonden worden.

Regelrecht stapt ze naar hem toe.

„Zekt facteur," vraagt ze, als zij in zijn onmiddellijke nabijheid is, „zoudt geer mich ouch könne zekke woi her de drossaard gegange is.

„ De drossaard! Waat höbt geer daomit veur um det te weite?"

Een kleine aarzeling; ze is op deze vraag niet voorbereid; dan een leugen, dien ze plotseling heeft gevonden.

Sluiten