Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Alles, alles, als ik maar hier mag blijven."

„Waarom wil je absoluut hier blijven !

„I)at gaat je niet aan, maar ik wil hier blijven, hier, en ik zal alles doen, wat je mij beveelt; zeg

maar op."

„Nou goed dan; ik ben een strooper.

„Dat weet ik, dat heb je al gezegd."

„Ik heb veel kameraden, in den omtrek, die altijd gaarne weten, waar de veldwachters zijn en dat kan men van hieruit goed zien."

„Ja, ik kan hier alles zien en dan moet ik jelui zeker teekens geven, waar ze zich bevinden, he V „ Justement."

„Daarvoor zullen wij je geven tien procent van de winst; da's altijd een aardige duit geweest; UreetHeijnen, die verleden maand gestorven is, was altijd erg content als we haar d r deel brachten.

„ Ik zal ook content zijn, maar... hoe moet ik jelui

die teekens geven ?"

„0 da's gans simpel; je ziet, er zijn hier vier vensters, in eiken muur één; overdag hang je nu maar een laken uit het venster aan die kant, waar je meent, dat wij 't minste risqueeren om gesnapt te worden en 's avonds zet je t licht er voor.1

Een hartelijke lach, terwijl zij haar blik laat dwalen door de holle leegte.

„Waarom lach je?"

„Om een laken uit te kunnen hangen, moet ik er toch een hebben en voor 't licht aan te steken moet er

toch een lamp zijn."

„O, heb daar maar geen zorg voor; als je het aan-

Sluiten