Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maals dank voor alles, alles: zorg goed voor liern." „Dat beloof ik je.

Knkele oogenblikken later is /.ij verdwenen.

Jaren zijn sedert voorbijgegaan.

Ken nieuw kasteel is verrezen op dezelfde plaats, waar vroeger de door brand vernielde burcht h< ctt gestaan; in den tuin weer de groote perken, opwelvend

in het kort gesneden gras, vol geurige, veelkleurige rozen; de vruchtboomen aan weerszijden van de lange door palmstruiken afgebakende paden, bedekt niet reusachtige wit-rose bouquetten; inden grooten vijver zwemmen langzaam voort de goudvisschen en hoog in de zonnige lucht zwaaien en zeilen de vogels op de wijd uitgespannen vleugels.

Voor een der opengeschoven ramen de drossaard en zijne echtgenoote, 't hoofd geleund op hunne handen, strak, onverschillig turend naar die rijke, weelderige

I

natuur.

Keu huivering door hun leden als de «leur van t \ ertrek zachtjes geopend wordt en Theo binnentreedt.

't ls een flinke, krachtige jongen met helder, open• gelaat; de donker blauwe oogen staren blijmoedig, vol vertrouwen voor zich uit: over het liooge voorhoofd valt in breede lokken het weelderig, blond hootdhaar, terwijl geheel overeenkomstig de dracht diei tijden kleine bakkebaarden de slapen bedekken; de dorpelingen koesteren een bizondere achting en sympathie voor den vriendelijken, beleefden landjonker; de ai men \,m het plaatsje vereeren hem als hun weldoener, maar

Sluiten