Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan .lat gebrekkig schepseltje, maar ze heelt het geweten. Marietje heeft, hehalve .hen enkelen Uei ,e nooit over gesproken en dat is al jaren geleden - toch stom, toch kortzichtig van haar; zphadlnt moeë zien. moeten begrijpen, .laarvoor is z,i moeder - oh ze zal anders worden, z.e zal beter moeder z«n: ze w zich eeheel geven, geheel opofferen; ze zal veigoe» en. duizendmaal vergoeden al haar te^tkonnn^ tegen over dat wicht, zoo gauw als het maai

beBeter!.... Beter!.... zal Marietje heter worden ! Gisteren heeft haar man nog bedenkelijk het boot.geschud; ze heeft duidelijk gezien, dat hij met Uhandbeweging de tranen wegveegde uit de> oogran. en en hij is weggereden zonder haar „goeden dag te zeg gen omdat hij anders zeker in snikken zou uitgebar-

HteZeZ'valt op haar knieën voor het beeld der Heilige Maria en met gevouwen handen, de armen hoog uitstrekkend naar de Moeder Gods, bnlt ze, smeekt ze on

het behoud van haar dochtertje.

Dien middag, als haar echtgenoot weer binnentreedt en den thermometer legt in de okselholte der kleine zieke staart ze hem aan metstrakken Mik; ze is >.m^. 't hart bonst met felle slagen onder den op en neer zwoegenden boezem ; ze kan geen adem halen « ie enkele minuten duren een eeuwigheid en als hiieni. eliik weer den thermometer te voorschijn haalt, tra« li ze in de trekken van zijn gezicht te lezen de aandoeningen van zijn liait.

't Gezicht blijft kalm, onbewegelijk: geen enkele

Sluiten