Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze sloeg haar armpjes om mijn hals; ze kuste me innig, hartstochtelijk, dankbaar voor al het goede, al het lieve, dat ik haar had verteld van hare moeder en toen aan de hand der zuster schreed zij naar de deur.

Plotseling keerde zij zich weer om.

„Oom," begon zij weer.

.Wat, m'n engel ?"

„Als het vacantie is en alle meisjes naar huis gaan, mag ik dan ook eens bij u komen ?

Alweer een nieuwe schrik! Bij mij komen, bij Gekke Joep! In mijn huis. bij mij, die geen huis, geen hut, geen krot zelfs bezit!

In mijn angstige ontstelling stotterde ik slechts: „goed Marietje, ik beloof het je.

Weer eene omhelzing, nog enkele kussen en ze vlood heen aan de hand der haar begeleidende zuster.

Een hemelsche, zalige vreugde in mij, maar tegelijkertijd een beklemmende angst.

Ik had haar gezien, gesproken, in mijn armen gedrukt en gekust, maar tevens had zij mij gevraagd om bij mij te komen in de vacantie en ik had het haai niet kunnen weigeren; ze zou mij niet liet, misschien hardvochtig gevonden hebben.

Peinzend verliet ik het somber gebouw; onwillekeurig schreed ik voort over den grooten weg, donker overschaduwd door de wit en rose gepluimde kastanjeboomen, waartusschen koket, achter bloeiende meidoorns tal van kleine buitenverblijven, nauw omsloten door groene heesters.

Plotseling valt mijn blik op een in den grond gestoken wit bord. waarop in zwarte letters: „ te huur of te koop."

Sluiten