Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alles, alles, en nn begrijpt u zeker ook wel de reden, waarom ik gevraagd heb mij niet te verraden, daar ginder niet te vertellen, dat u (lekke Joep hebt gezien, zoo ietwat beerachtig gekleed, in gezelschap van een jong meisje en — met gemaakten lach — nog wel een baronesje!"

„Barral, ik zweer je, geen sterveling ter wereld zal ooit daarvan een woord hooren; 't blijft ons geheim, een heilig geheim," en een bankbiljet grijpend uit mijne portefeuille duw ik het hem in de hand met de woorden: „daar Harral. doe «lat in haar spaarpot.

Hij weigert echter, hij geeft het me terug, stamelend: „dank u mijnheer, dank u, hier niet. hier wil ik niets aannemen; behandel mij — als ik u bidden mag — hier niet als een kermisklant, als een bedelaar; laat mij hier tenminste mijn trots behouden; laat mij hier zijn Joseph Harral, de oom, «Ie beschermer van «lat kind. Wanneer ik weer speel in Mersel, wanneer ik weer geld aanneem van menschen, die veel armer zijn dan ik, dan moogt u dat biljet geven aan Gekke Joep en hij zal er u dankbaar voor zijn, maar hier niet — u bent er toch niet door beleedigd, dat ik dat weiger, u bent er toch niet boos over

„Joseph Harral, geef' mij je hand.'*

Hij reikt me toen z'n grove vingers en ik druk «Ie hand van den braafsten, edelsten, meest rechtschapen man der wereld.

*

* *

Nog dikwijls heb ik hem gezien op onze Limburgsche dorpen in zijn havelooze plunje, omgeven door een wij-

Sluiten