Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op bepaalde tijden gebeurt het daar heel dikwijls, dat even na zonsondergang een enorme dampmassa komt opzetten. Sommige menschen beginnen zich direct onprettig te gevoelen, krijgen beklemming op de borst, zijn nat van het zweet, bekomen hooge koortsen en zijn maar al te vaak binnen enkele uren dood. De Esculaap, die inmiddels is ontboden, spreekt van een heftige malaria-aanval zonder dat men bij patiënt sporen van muggenbeet kan ontdekken.

In het zuiden van Europa, aan de kust der Middellandsche Zee, speciaal in de buurten van Rome en Napels, doch ook in mindere mate te Genua, Monte-Carlo, Cannes en Nizza, zegt men, dat de Sirokko de malaria meebrengt. Evenals in Kaïro komt er een damp opzetten na zonsondergang; vooral vreemdelingen kunnen ongesteld worden, krijgen pijn in 't hoofd, gaan sterk zweeten, voelen zich slap, zakken vaak ineen — kortom, er is weer sprake van een malariaaanval, zonder dat men de mug in zijne herinnering als oorzaak weet aan te geven.

In Leiden komt het herhaaldelijk voor, dat daar waar in den bodem gegraven wordt, b.v. aan den Rijnsburgschen weg, kinderen en ook ouderen beginnen te koortsen. Wordt er een nieuw huis gebouwd — de bodem omgewoeld, dan valt daarmede heel dikwijls samen gedurende een of twee uren onlekker worden van patientjes, het krijgen van koortsen etc.

Het opstijgen van kwade dampen doet ons weer denken aan de niet te onderschatten Tellurische invloeden der ouden.

Uit mijn studententijd te Leiden herinner ik mij personen, die een bepaald gedeelte der stad niet konden doorgaan zonder er op te reageeren met zoogenaamde binnenkoorts, in het Duitsch bekend als Schleichfieber.

Sluiten