Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is ons allen bekend, dat deze ziekte bij bergbewoners endemisch(') voorkomt en men vraagt zich dan ook direct af, of het hier wellicht ook de bodem is en daarmede samenhangende het drinkwater, die als oorzaak voor het ontstaan der ziekte in aanmerking komen, of kan misschien de gesteldheid der lucht van eenigen invloed zijn. Ik stel deze vragen omdat m. i. de invloeden, die voor de hand liggen, te veel worden genegeerd; er bestaat wel een mode om overal een microscopisch preparaatje van te maken, maar laat ons eerlijk zijn en de waarde daarvan niet overschatten. Wanneer men een voorstander is van serum inspuiten bij verdachte diphtheritis, lijkt het mij het best, niet te wachten op het resultaat van den bacterioloog, daar men het risico loopt, in een klinisch beslist zeker geval van diphtheritis toch te hooren, dat geen diphtheritisbacillen in het van te voren genomen entbuisje aanwezig waren; — evenzoo komt het herhaaldelijk voor, dat de bacterioloog bericht stuurt: vol met diphteritisbacillen en patiënt klinisch er niet het minste van vertoont — na een paar dagen geheel hersteld is en zijne gewone bezigheden weer kan verrichten.

Het al of niet vinden van den tuberkelbacil zal de ingestelde behandeling niet doen veranderen; de goede voeding en frissche lucht zal men den patiënt niet onthouden.

Is het niet gerechtvaardigd eerder te zoeken naar

1) In don regel zegt men, dat, oen ziekte endemisch voorkomt als deze zich slechts over een dorp of klein^ uitgestrektheid uitbreidt; men spreekt dar van epidemisch, als de aandoening over meerdere plaatsen zich uitbreidt, er. van pandemisch als een geheel land of nog meerdere worden aangedaan — 't geen wtf b.v. by cholera vroeger waarnamen.

Sluiten