Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillen in luchtgesteldheid, bodemgesteldheid, water, licht enz., dan maar weer steeds de zaak van bacteriologische zijde te bekijken; — loopt men dan niet het groote gevaar slechts te zien, wat men ziet; hetgeen een der Duitsche dichters zoo sprekend uitdrukte in een vierregelig versje, getiteld:

UNTERSCH1ED.

Das ist der rechte Unterschied

Den Man zu oft vergisst:

Der Eine sieht nur, was er sieht Der Andere sieht was ist.

Uit den aard der zaak zal de practizeerende medicus, die met zoovele factoren en omstandigheden heeft rekening te houden, zich niet zoo spoedig laten verleiden slechts eene richting als de ware te beschouwen en het is geenszins mijne bedoeling aan het prachtige werk der bacteriologen iets te kort te doen; — ik wil er alleen op wijzen, dat m. i. nog in geheel andere richtingen schatten van kennis zijn te vergaren, waardoor onze patienten — wat toch de hoofdzaak van al ons streven moet zijn — zouden kunnen herstellen daar, waar andere middelen te kort schieten.

Wellicht zou het de moeite loonen eens het soortelijk gewicht te bepalen van gezonde en zieke menschen om te zien, of daarin geen verschillen vallen op te merken, die er toe zouden kunnen leiden de therapie eene andere richting in te sturen.

Licht, lucht, goede voeding en een gezonde bodem zijn wel zeer belangrijke factoren voor genezing van tal van patienten. Merkwaardig is het zeker, dat de therapie der tuberculose feitelijk langs onze theoretische

Sluiten