Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gaarne hoorde ik van de artsen, die niet aan zee praktizeeren, of zij 's zomers dezelfde ervaring opdoen; de zeelucht is er dan onschuldig aan('). Trouwens de aandoening is in den regel onschuldig; — ik laat steeds goed purgeeren, geef dan een licht meelkostdiëet, wat decoct. tamarindorum en zie dan vaak in zeer korten tijd volledig herstel.

In voor- en najaar zie ik te Zandvoort nog al eens impetigo contagiosum. Mijns inziens is daarvan de oorzaak de schrale Noordwestenwind, die de huid droog en ruw maakt; wanneer één patiënt zoo'n aandoening heeft, zorgen de scholen er wel voor, dat er een endemie ontstaat. Een krenten- of vijgenbaard behoort in de Kerstmisweek bij ons tot iets zeer gewoons.

De boeken maken weinig of geen melding van klierzwellingen zich daarbij aansluitende — ik heb kinderen gezien, die den indruk maakten lijdende te zijn aan parotitis epidemica, terwijl eene infectie door het krabben als oorzaak moet worden aangenomen. Het is u bekend, dat de aandoening door het krabben ook overal op het lichaam kan voortgeplant worden; — ook in de buurt van die haarden zag ik lymphklierzwellingen. De aandoening is in het algemeen zeer gemakkelijk te bestrijden — witte praecipitaatzalf laat ik inwrijven één & twee minuten; — de korsten worden dan verwijderd en de zalf kan op de zieke huid inwerken — in den regel is de genezing dan binnen een week ingetreden.

Chorea(~) zie ik hier niet dikwijls; de gevallen, die voorkomen, zijn allen geïmporteerd en genezen gewoonlijk in 6 a 8 weken door volkomen buitenrust. In

1) M(jn vcrinoedon word bevestigd n.l. dat ook cider» doze aandoening s zomers meer voorkomt.

2) Chorea : St. Vitusdans.

Sluiten