Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op te loopen en alzoo een negatief succes te verkrijgen.

Hetzelfde moet gezegd worden van Tussis Convulsiva (Kinkhoest.) Daarover zullen de artsen aan zee het met mij eens zijn, dat wij den indruk hebben, dat de genezing veel spoediger intreedt dan te land. Het spijt mij echter aan het verlangen van collega Van Gorkum, evenals aan dat van collega De Bruin, niet te kunnen voldoen. Het maken van statistieken n.1. is bijna ondoenlijk. De een wordt hier heen gezonden, zoodra de diagnose der ziekte gemaakt is — de andere, nadat de ziekte reeds 2 a 3 weken bestaat; daarbij bekomt men de patienten niet alleen uit Nederland; ook Duitschland zendt massa's patienten met deze aandoening naar Zandvoort, dikwijls wanneer ze zoo goed als genezen zijn — dan meer als nakuur, om secundaire processen te voorkomen.

De vraag, wat het belangrijkste voorde therapie is: de zeelucht of het zeebad, kan wel niet anders dan in het voordeel der zeelucht uitvallen.

De zeelucht toch maakt hongerig — uit eigen ervaring kan ik daarover meespreken. Vandaar dan ook, dat een kort verblijf aan zee mij reeds van zoo enorm veel waarde toeschijnt. Een vacantieverblijf, al is dit niet langer dan vier of zes weken, heeft patientjes leeren eten; terwijl er vroeger allerlei middeltjes moesten te baat genomen worden om den eetlust op te wekken, is dit thans overbodig geworden. De zeelucht zorgt voor den appetijt en zijn de kinderen eenmaal gewoon hun maag behoorlijk te vullen, dan zullen zij allicht die gewoonte mee naar huis nemen — het lichaam is onder gunstiger condities gekomen — patientjes teren een geheelen winter op de zomervacantie. Ongeveer twee jaren geleden was er eene lezing van onderwijzers te Haarlem, die vacantieoorden aan zee wilden oprichten

Sluiten