Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerlijke frissche lucht niet alleen niet geprofiteerd; ze wordt angstvallig buiten gesloten. Herhaaldelijk kom ik bij mijne morgenvisites in de ziekenkamer stofwolken tegen, die waarlijk niet geschikt zullen zijn den longpatient aangenaam te stemmen; hoestenden krijgen nieuwe aanvallen; — is er bloed opgegeven, dan loopt men groote kans, dat de stof een nieuwe hoestbui opwekt en de zoo gevreesde bloedingen weer optreden. Daarom eeu raad aan iedereen: voordat ge de kamers en speciaal de ziekenkamer schoon wilt maken, besprenkel dan den vloer met water of strooi natte thechlaren — te voren mag nooit geveegd worden. Laat verder de ramen flink wijd openstaan, opdat de zoo hygiënische zeelucht den patiënt niet onthouden wordt; men kan voor tocht waken door middel van een scherm — het armste huisgezin kan een tochtscherm fabriceeren.

Spuw vooral niet op den grond. Het onsmakelijke nog daargelaten, levert dit voor de omgeving gevaar, — droogt het sputum (opgegevene) n.l. in, dan verstuift het op den duur en kan door den gezonden worden ingeademd, die alsdan eveneens de zoo gevreesde ziekte kan krijgen. Het vochtig houden van den vloer zal het verstuiven weer tot een minimum reduceeren.

Dat ook de hygiène der huid zoowel voor gezonden als zieken van waarde is, zal wel niemand meer betwijfelen. Om bij het eenvoudigste te blijven: met vieze, vuile handen eten zal de kans op infectie van het maagdarmkanaal grooter maken, dan wanneer men de handen van te voren flink gewasschen heeft.

De geheele huid zal men 's zomers niet prettiger kunnen reinigen dan door zeebaden. Onze patienten echter, die niet in zee mogen gaan zullen zich moeten tevreden stellen met een binnenbad of eene afwassching.

Sluiten