Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

patienten komt na de behandeling met baden veel minder voor dan vroeger.

5°. De nieren worden tot functie geprikkeld. Dit is van zeer veel waarde, daar het vooral de nieren zijn, die de giftige producten uit het lichaam verwijderen.

Typhuspatienten brengt men in den regel in een Koel volbad.

Te voren wordt het hoofd koel gemaakt; — dit geldt voor bijna alle baden. Het hoofd steekt alleen buiten het bad. Al naar de indicaties, die de medicus stelt, wisselt de temperatuur van het bad van 15—25° C en de duur van 5—10 minuten.

Wanneer men dit bad als' dompelbad gebruikt, zoodat patiënt er slechts eenige oogenblikken inblijft, kan de temperatuur iets lager zijn.

Het warme volle bad is eveneens een bad van gewone grootte — de temperatuur wisselt van 30—35° C; patienten blijven er 10—25 min. in en maken lichte bewegingen. Daar dit bad weinig irriteert, noemt men het wel indifferent bad. Zeer dikwijls heeft het gunstig effect op slapeloosheid, kolieken, pijnen van nerveuzen oorsprong, nieraandoeningen en huidziekten. Ook bij typhus maakt men er gebruik van, als het koele volbad niet verdragen wordt.

Wanneer bij typhus buikvliesontsteking dreigt te ontstaan of darmbloedingen optreden zijn alle baden gecontraïndiceerd, is absolute rust hoofdvereischte.

Terwijl men bij tuberculose het sputum moet verwijderen en onschadelijk maken, zal men bij typhus — een ziekte van het darmkanaal — verstandig doen de ontlasting te ontsmetten.

Onder een permanent bad verstaat men een bad waarin patienten zelfs uren kunnen liggen — het

Sluiten