Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

warme water wordt aan- en afgevoerd. De aanvangstemperatuur is 28 a 30° C., om langzamerhand te stijgen tot de lichaamstemperatuur, d. i. 37° C. Het lichaam kan dan niet meer afkoelen. Bij hardnekkige huidaandoeningen past men dit bad wel toe.

Men kan zich bijna geen voorstelling maken op welke wijze men de baden variëeren kan.

Bij verlammingen van armen en beenen maakt men baden, die zoo hoog zijn, dat 't hoofd van patiënt er maar even uitsteekt, deze er recht overeind instaat, de bedoeling ervan is den patiënt lichte bewegingen met de verlamde deelen te doen maken, zonder dat het te veel van zijne krachten vergt.

Ook electrische baden, zoowel faradische als galvanische, vinden hare toepassing bij verschillende zenuwaandoeningen. Ook koolzuur- en modderbaden kan men tegenwoordig in de meeste badinrichtingen krijgen. Men beweert, dat Rokanje een modder levert, die dezelfde eigenschappen bezit als die der modderplaatsen in Duitschland; — het wordt met bussen verzonden. Jammer dat de Hollandsche modder overal nog niet geschikt is — wat zouden wij er millioenen patienten in kunnen stoppen.

Wanneer men den therniischen prikkel met den mechaiiischen wil vereenigen, gebruikt men daarvoor: halfbaden. Patiënt zit hierbij in het bad en wordt afwisselend afgewreven en gebaad. Die afwrijvingen geschieden met natte doeken evenals men met bevroren patienten doet, als geen sneeuw bij de hand is.

Natte inwikkelingen worden veel toegepast, omdat men ze overal kan aanwenden; — hetzelfde kan men niet zeggen van de badkuip. De patiënt wordt in natte lakens gewikkeld, waarover heen een wollen

Sluiten