Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een trilling door zijne leden, maar toch blijft hij staan, recht, tier in dezelfde houding; de tranen wellen op in zijn keel, maar hij slikt ze af achter de op elkaar geklemde tanden.

Met een schier boven inenschelijke inspanning dringt njj zijne lippen tot een glimlach, als de voorzitter hem toevoegt: „je vous félicite mon gaivon, l'ernpereur sera tier de vous".

De arme kerel wendt zich om en met dezelfde fierheid treedt hij de deur uit, sussend den wanhoopskreet in zijn borst.

„Peter Benekens' roept weer dezelfde commissaris.

Een andere jongen treedt vooruit, ook thans weer met dienzelfden gedwongen vasten tred; ook hij steekt de bevende vingeren in de bus om het getrokken nummer den voorzitter te overhandigen.

„N°. dix".

Een goedkeurend gemompel achter hem, als een bewijs van deelneming in zijn geluk en tegelijkertijd een diepe zucht, die opwelt uit zijn borst, terwijl hij, het hoofd even omwendend, lachend zijne vrienden aankijkt.

En anderen, die komen om zijn plaats in te nemen en altijd dat meeleven, dat medevoeleu der lotgenooten achter de barrière.

Eindelijk de jongens van Eckeldonck.

Geraidus Ackermans is de eerste; ook hij, met dat zelfde hartstochtelijk willen om elke aandoening te vei bergen, treedt naar voren; ook bij hem dezelfde houterige beweging met den arm, als hij de vingers

Sluiten