Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij antwoordt niet, maar drukt haar zachtkens tegen zich aan.

Enkele weken later ontvangen de tot den dienst aangewezen jongens uit Eckeldonck een schrijven, waarbij zij worden opgeroepen om den eerstvolgenden dag te verschijnen op het Vrijthof te Maastricht, ten einde ingedeeld te worden in de keizerlijke armee.

En weer datzelfde weeklagen, dezelfde verwenschingen en vervloekingen tegenover den vreemden overweldiger.

Met moeite, zeiven overstelpt door smart en droefheid, rukken de jongens zich los uit de lange, krachtige omhelzingen der ouders; nog een handdruk, innig, hartstochtelijk en dan stappen zij voort op de trillende knieën, het hoofd voorover, met door tranen benevelde oogen stijf, strak voor zich uitkijkend.

Hij een hoekwending van den weg keeren zij zich nog eens om, een handwuiven, een hoedengezwaai, totdat zij uit het gezicht verdwenen zijn.

De eerste brieven, welke de familie Ackermans van Gradus ontving, waren herkomstig uit Spanje.

Ingedeeld in het twee en twintigste regiment, nam hij deel aan den krijg, welken de Fransche troepen, onder maarschalk Soult, voerden tegen de Spaansche benden, gesteund door een Engelsch leger, onder bevel van den hertog van Wellington.

In die brieven de opgewekte, vroolijke geest van den overmoedigen soldaat, gewoon aan bet krijg-

Sluiten