Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij schamen zich dat denkbeeld, zij durven het niet uiten en toch kunnen zij het niet verbannen uit hun geest.

Maanden zijn voorbij gegaan en er is geen tijding meer gekomen.

Met angstige blikken zien vader en moeder elkaar telkens aan, zonder elkaar hun vreezen te durven mededeelen.

• Dorus loopt soms uren ver den facteur uit Sittard te geinoet; een ontkennend hoofdschudden van dezen is het eenige autwoord op zijn met oogen vragen en dan keert hij terug met loome schreden, zijn zuster zacht toefluisterend de nieuwe teleurstelling.

Een verschrikkelijke toestand in het vroeger zoo innig gelukkig huisgezin; men ontwijkt elkander, men durft elkaar bijkans niet meer aanspreken, niet meer aanzien zelfs, uit vreeze elkaar zijn gedachten en wanhoop te verraden.

Eindelijk eene gebeurtenis, die zekerheid kan geven, die weg kan nemen dien folterenden twijfel; een jongen uit Krabeek, van dezelfde lichting als Gradus, is teruggekeerd uit Spanje, afgekeurd voor verdere dienst, omdat hij een arm in den krijg had verloren.

E11 deze vertelt met leveiuligen gloed van de bloedige gevechten, die hij heeft medegemaakt, van de overwinningen, die het fransche leger heeft behaald, van de dapperheid zijner makkers en van de lafhartige wijze van oorlogvoeren hunner tegenstanders, de Spanjolen.

Sluiten